Genladningskursus

GenladningskursusKurset afholdes af Svendborg Jagtforening, i foreningens lokaler på Rødskebølle Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg

Dato: AFLYST Lørdag d. 18. november 2017 fra kl. 8 – 16

Sidste tilmeldingsfrist: Fredag d. 30. oktober 2017

Pris for medlemmer af Danmarks Jægerforbund: 1000,- kr. For ikke-medlemmer af Danmarks Jægerforbund: 1500,- kr. Kursusgebyret er inkl. undervisning, morgenkaffe med rundstykke, frokost og eftermiddagskaffe med et stykke kage samt bogen “Genladning af jagtammunition”

Kursusindhold: Love og bekendtgørelser samt sikkerhedsbestemmelser. Teorien bag genladning med hovedvægten lagt på riffelammunition. Ladning af ammunition (både riffel- og haglpatroner). Kurset er godkendt af Justitsministeriet, og man skal have gennemgået hele kurset for at kunne opnå tilladelse til genopladning af ammunition.

Målgruppe: Kurset henvender sig til medlemmer af Danmarks Jægerforbund og medlemmer af skytteforeninger under DIF og har til formål at give deltagerne de nødvendige forudsætninger for at kunne fremstille deres egen ammunition.tilmelding her: http://flexbillet.dk/jagt
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53

Pris for deltagelse

Aflyst,- DKK

Pr. deltager