Kursus til Riffelprøven

Næste kursus onsdage og lørdage i 2018

Teori og skydning hver onsdag kl. 18,30

Lørdag 21. april 2018 fra kl. 09 til 12.
og
Lørdag 08 sept.2018 kl. 09 til kl. 12.

Formålet med Modul 3 –Kursus til Riffelprøven er at forberede aspiranten til at kunne aflægge og bestå den af Naturstyrelsen indførte (1994), obligatoriske riffelprøve*, som giver tilladelse til at gå på jagt med en jagtriffel. Selve prøven afholdes af Danmarks Jægerforbund for Naturstyrelsen.

*Bemærk venligst, at man forud for at kunne få adgang til at aflægge riffelprøven skal have bestået både jagtprøven og haglskydeprøven!

Indhold:
Undervisningens indhold på Modul 3 er tilrettelagt, så den tilgodeser de af Naturstyrelsen fastsatte instrukser og krav, som skal være opfyldt for, at riffelprøven kan godkendes som bestået.

Følgende elementer indgår i Modul 3:
– Før prøven – tilmelding, dokumentation; fx våbentilladelse m.m. (teori)
– Gennemgang af tilladte hjælpemidler (teori)
– Gennemgang af huskeliste til riffelprøven (teori)
– Indskydning af jagtriffel; herunder valg af ammunition (praktik)
– Træning af god våbenbetjening (praktik)
– Træning af træfsikkerhed* (praktik)

*Der skydes til en bukkeskive, som står på 100 meters afstand. Der skal indenfor 5 minutter afgives 6 skud, hvoraf mindst 5 af skuddene skal ramme indenfor træfområdet.

Undervisningen varetages af riffel-instruktør.

NB: Svendborg Jagtforenings instruktører er uddannede og godkendte ved Danmarks Jægerforbund

Prisen på 200,- dækker teori undervisning og aflæggelse af 4 prøve,prøver af. 6 skud

NB: Naturstyrelsen afholdes riffelprøver i Svendborg 5. maj og 22. september 2018

Yderligere info fås ved henvendelse til Claus Lauritsen. 40 29 55 53
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53

Pris for deltagelse

200,-,- DKK

Pr. deltager