Carl Larsen prisen

Tom Hasselbalch modtog prisen i 2018

Indstiftet af Carl Larsen, tidligere Æresmedlem i Svendborg jagtforening.

Prisen gives til den der har ydet en ekstraordinær stor indsats for Svendborg Jagtforening.
Til prisen kan indstilles et medlem af Svendborg Jagtforening, Indstillingen skal begrundes skriftligt.
Der skal i indstillingen lægges vægt på hvorfor lige netop vedkommende skal indstilles, og hvad det har betydet for foreningens arbejde, stemning, sammenhold og nytænkning.
Indstillingen skal ske af min. 2 medlemmer af foreningen, der underskriver indstillingen.
Formanden kan ikke indstilles og dermed undtaget.
Indstillingen skal være formanden i hænde senest med udgangen af februar måned.

Bestyrelsen afgør indstillingen inden generalforsamlingen i marts.

Revideret af bestyrelsen i august 2017.
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53