Peder modtog prisen i 2024

Indstiftet i Carl Larsens navn, tidligere Æresmedlem i Svendborg Jagtforening (Sydfyns jægerforbund).

Prisen gives til den der har ydet en ekstraordinær stor indsats for Svendborg Jagtforening.
Til prisen kan indstilles et medlem af Svendborg Jagtforening, Indstillingen skal begrundes skriftligt.
Der skal i indstillingen lægges vægt på hvorfor lige netop vedkommende skal indstilles, og hvad det har betydet for foreningens arbejde, stemning, sammenhold og nytænkning.
Indstillingen skal ske af min. 2 medlemmer af foreningen, der underskriver indstillingen.
Formanden kan ikke indstilles og dermed undtaget.
Indstillingen skal være formanden i hænde senest med udgangen af februar måned.

Bestyrelsen afgør indstillingen inden generalforsamlingen i marts.

Revideret af bestyrelsen i august 2017.

Carl Larsen prisen er tildelt flg.

2024 Peder Bendix Didriksen

2023 Niels Hansen

2022 Christian Dinsen

2021 John Rasmussen

2020 Michael Maleren

2019 Carsten Hansen

2018 Tom Hasselbalch

2017 Knud Vest

Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53