PRISER FOR MEDLEMSKAB 2023ved indmeldelse midt i året betales forholdsmæssig kontingent

Ekstraordinært medlem, kræver medlemsskab af anden jagtforening
Medlem af DGI og DJ uden bladet JÆGER
206,- Årligt
Ordinært medlem af foreningen DGI og Danmarks Jægerforbund incl. bladet JÆGER 959,- Årligt
Junior medlem aldersgruppe 0-15 år incl. DGI og DJ medlemskab og digital version af bladet JÆGER 138,- Årligt
Ungdoms medlem aldersgruppe 16-25 år incl. DGI og DJ medlemskab og bladet JÆGER 524,- Årligt
Senior medlem født før 1948 incl. DGI og DJ medlemskab og bladet JÆGER 632,- Årligt
Husstands medlem incl. medlemskab af DGI og DJ uden bladet JÆGER 524,- Årligt
Støtte medlem uden jagttegn, tro og love erklæring udfyldes 212,- Årligt
Jagttegns kursister, incl. DGI og DJ medlemskab og bladet JÆGER, første år 0,- Årligt

Indmeldelse Svendborg Jagtforening sker ved henvendelse til Formanden eller Kasseren.
Eller udfyld skema på nedenstående link.

Udfyld inmeldelses HER