Kursus til Riffelprøven

Næste kursus se her: https://flexbillet.dk/jagt

Formålet med Modul 3 –Kursus til Riffelprøven er at forberede aspiranten til at kunne aflægge og bestå den af Naturstyrelsen indførte (1994), obligatoriske riffelprøve*, som giver tilladelse til at gå på jagt med en jagtriffel. Selve prøven afholdes af Danmarks Jægerforbund for Naturstyrelsen.

*Bemærk venligst, at man forud for at kunne få adgang til at aflægge riffelprøven skal have bestået både jagtprøven til jagttegn (nye regler 1. juli 2020)

Indhold:
Undervisningens indhold på Modul 3 er tilrettelagt, så den tilgodeser de af Naturstyrelsen fastsatte instrukser og krav, som skal være opfyldt for, at riffelprøven kan godkendes som bestået.

Følgende elementer indgår i Modul 3:
– Før prøven – tilmelding, dokumentation; fx våbentilladelse m.m. (teori)
– Gennemgang af tilladte hjælpemidler (teori)
– Gennemgang af huskeliste til riffelprøven (teori)
– Indskydning af jagtriffel; herunder valg af ammunition (praktik)
– Træning af god våbenbetjening (praktik)
– Træning af træfsikkerhed* (praktik)

*Der skydes til en bukkeskive, som står på 100 meters afstand. Der skal indenfor 5 minutter afgives 6 skud, hvoraf mindst 5 af skuddene skal ramme indenfor træfområdet.

Undervisningen varetages af riffel-instruktør.

NB: Svendborg Jagtforenings instruktører er uddannede og godkendte ved Danmarks Jægerforbund

Prisen på 205,- dækker teori undervisning og aflæggelse af 4 prøve,prøver af. 6 skud

Dette kursus indeholder ikke det obligatoriske Riffelskydeforløb, med afgivelse af 25. skud i 5 forskellige skydestillinger.

Yderligere info fås ved henvendelse til Claus Lauritsen. 40 29 55 53
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53

Pris for deltagelse

205,-,- DKK

Pr. deltager