Værdigrundlag Svendborg JagtforeningVedtaget 29. feb. 2016

Med det formål at sikre det gode samarbejde i Svendborg Jagtforening, har foreningen formuleret et Værdigrundlag – der forpligter alle medlemmer og bestyrelsen i den måde vi omgås hinanden og måden vi samarbejder på.

Svendborg Jagtforenings Værdigrundlag skal sikre det gode samarbejde i foreningen.

Sikre at alle trives, sikre den gode stemning og vi i fællesskab sikrer positiv udvikling i de aktiviteter vi laver sammen.

Alle bør tænke på om vi i vores handlinger – kommunikation – meningstilkendegivelser bidrager til den positive spiral eller det modsatte. Vær konstruktiv i kritik af dine kammerater.

Der skal selvfølgeligt være plads til forskellige holdninger og meninger – på en god måde.

Svendborg Jagtforening har repræsentativt demokrati, det betyder at der vælges medlemmer til bestyrelsen hvert år på en generalforsamling. Bestyrelsens opgave er at varetage foreningens og medlemmernes interesser i forhold til § 2 i foreningens vedtægter.

Bestyrelsen er i en løbende dialog med medlemmerne via mail, hjemmeside og Facebook

Det forpligter medlemmerne til at holde bestyrelsen opdateret på personlige oplysninger som adresse, tlf. og mail.

Dialogen er vigtig for foreningens trivsel, dialogen skal sikre medlemmerne føler sig set og hørt når der træffes beslutninger.

Det påhviler derfor også medlemmerne den anden vej, at komme med ytringer der kan forbedre samarbejdet mellem bestyrelse og menige medlemmer af foreningen.

Kritik er velkommen, men bør følges af konstruktive forslag til løsning.

Alle bør med respekt – respektere at flertallet i bestyrelsen har ansvaret for foreningen og i sidste ende bestemmer.

Alle medlemmer af foreningen er forpligtet til at kende foreningens Værdigrundlag.

Spørgsmål desangående bedes rettet til Bestyrelsen.

Pbv. Claus Lauritsen. tlf. 40 29 55 53
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53