Obligatorisk riffelskydeforløb.
Svendborg Jagtforening tilbyder aspiranter til riffelprøven, at de kan afvikle det obligatoriske Riffelskydeforløb

Klik på nedenstående link, og se dato for kurser.

https://event.it/jagt

Gennemførelse af obligatorisk riffelskydeforløb, er en betingelse for aflæggelse af riffelprøven.

Formålet med det obligatoriske riffelskydeforløb er at sikre, at aspiranterne efter endt forløb inden for jagtrelevant riffelskydning skal opnå viden om egne
færdigheder og begrænsninger og få kendskab til træningsmuligheder for dygtiggørelse.

Riffelskydeforløbet skal aflægges med et våben og en ammunition, som opfylder kravene til jagt på råvildt, for så vidt angår kuglevægt og anslagsenergi.(IKKE jagt amo)
Aspiranten skal medbringe det våben, som forløbet ønskes aflagt med,
samt den fornødne ammunition og våbentilladelse hertil.

Der skal som minimum afgives 5 skud fra hver af følgende jagtrelevante skydestillinger:
1) Stående skydestilling med anlæg.
2) Stående skydestilling uden anlæg.
3) Siddende og/eller knælende skydestilling med anlæg.
4) Siddende og/eller knælende skydestilling uden anlæg.
5) Siddende på stol med anlæg.

Ved skydeforløbet, må der anvendes jagtrelevante anlæg, som stilles til rådighed af Svendborg Jagtforening.
Der skydes til Danmarks Jægerforbunds bukkeskive på en afstand af 100 meter. Der er ingen krav om, at aspiranten skal ramme målet.
Riffelinstruktøren kan instruere aspiranten i indtagelse af en for aspiranten stabil jagtrelevant skydestilling.

Riffelinstruktøren kan fritage fysisk handicappede aspiranter for et eller flere af i de nævnte skydestillinger, hvis aspiranten på grund af det fysiske
handicap ikke kan udføre skydestillingen.”

Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53

Pris for deltagelse

300,- DKK

Pr. deltager