Svendborg Jagtforening
Generalforsamling 2019
Lørdag 23. marts kl. 09 på Rødskebølle Skyttecenter.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, 23. marts kl. 09

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.
Uddeling af Carl Larsen prisen

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Ved Jørgen Egelund Jensen

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag fremlægges

5. Indkomne forslag.
Ved formanden

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
Næstformand Per Serve
Kasserer Jørgen Egelund Jensen
Best. medlem Niels M. Lauritsen
Best medlem Erik Wennerstrøm

7. Valg af 2. bestyrelsessuppleanter
På valg er: Nikolaj Mølgaard og Anders Lifland Nørgaard

8. Valg af 2. revisorer og 1. revisorsuppleant
På valg er:
Kurt Løve Kølle
Kenneth Banke Jørgensen
Suplant:
Henrik Foged Henriksen
9. Eventuelt.


Der er gratis riffelskydning for medlemmerne efter generalforsamlingen.
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53