Generalforsamling 2020

Svendborg Jagtforening


Generalforsamling lørdag 21. marts 2020 er aflyst
Det er med stor beklagelse at vi må aflyse generalforsamlingen kommende lørdag 21. marts.
Aflysningen sker i lyset af Corona Krisen.
Ny dato følger når situationen tillader det.

Hilsen

Claus Lauritsen
tlf: 40295553


kl. 09 på Rødskebølle Skyttecenter.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling marts 2020

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.
Uddeling af Carl Larsen prisen

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Ved Lene Kromand

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag fremlægges

5. Indkomne forslag.
Ved formanden

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
Formand, på valg er Claus Lauritsen
Sekretær Per Serve
Fredrik Rebling Nielsen
Simon Rekvad
Christian Dinsen

7. Valg af 2. bestyrelses suppleanter
På valg er: Nikolaj Mølgaard og Anders Lifland Nørgaard

8. Valg af 2. revisorer og 1. revisorsuppleant
På valg er:
Kurt Løve Kølle
Kenneth Banke Jørgensen
Suplant:
Carsten Hansen

9. Eventuelt.


Der er gratis Pistol/Riffelskydning for medlemmerne efter generalforsamlingen.
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53