Svendborg Jagtforening


Indkaldelse til Ekstraordinær/Ordinær Generalforsamling onsdag 17. juni kl. 19.30, 2020

på Rødskebølle Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg.

Dagsorden som for den ordinære generalforsamling der skulle være afholdt i marts 2020

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.
Uddeling af Carl Larsen prisen

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Ved Lene Kromand

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag fremlægges

5. Indkomne forslag.
Ved formanden

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
Formand, på valg er Claus Lauritsen
Sekretær Per Serve
Fredrik Rebling Nielsen
Simon Rekvad
Christian Dinsen

7. Valg af 2. bestyrelses suppleanter
På valg er: Nikolaj Mølgaard og Anders Lifland Nørgaard

8. Valg af 2. revisorer og 1. revisorsuppleant
På valg er:
Kurt Løve Kølle
Kenneth Banke Jørgensen
Suplant:
Carsten Hansen

9. Eventuelt.Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53