Generalforsamling 2021

Svendborg Jagtforening
Generalforsamling 2021
Lørdag 27. marts kl. 09 på Rødskebølle Skyttecenter.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, 27. marts kl. 09

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.
v. Claus Lauritsen
Uddeling af Carl Larsen prisen

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Ved Rasmus Holmskov

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag fremlægges

5. Indkomne forslag.
Ved formanden

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
Næstformand Jørgen Egelund
Kasserer Rasmus Holmskov
Best. medlem Niels M. Lauritsen
Best medlem Claus Damkjær

7. Valg af 2. bestyrelsessuppleanter
På valg er: Nikolaj Mølgaard og Anders Lifland Nørgaard

8. Valg af 2. revisorer og 1. revisorsuppleant
På valg er:
Kurt Løve Kølle
Kenneth Banke Jørgensen

Suplant:
Carsten Hansen

9. Eventuelt.


Der er gratis riffelskydning for medlemmerne efter generalforsamlingen.
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53