Generalforsamling 2022

Svendborg Jagtforening


Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling lørdag 26. marts 2022 kl. 09

på Rødskebølle Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.
Uddeling af Carl Larsen prisen

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Ved Rasmus Holmskov

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag fremlægges

5. Indkomne forslag.
Ved formanden

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
Formand, på valg er Claus Lauritsen
Sekretær Per Serve
Fredrik Rebling Nielsen
Simon Rekvad
Christian Dinsen

7. Valg af 2. bestyrelses suppleanter
På valg er: Nikolaj Mølgaard og Jacob Foged

8. Valg af 2. revisorer og 1. revisorsuppleant
På valg er:
Kurt Løve Kølle
Kenneth Banke Jørgensen
Suplant:
Carsten Hansen

9. Eventuelt.Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53