Svendborg Jagtforening


Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling onsdag 20. marts 2024 kl. 19.30
på Svendborg Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg.

Der vil være fælles spisning kl. 18.30 med tilmelding, tilmelding oprettes primo 2024.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.
Uddeling af Carl Larsen prisen

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Ved Kasseren Jane Skovgaard

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag fremlægges

5. Indkomne forslag.
Ved formanden.

Bestyrelsen indstiller at vedtægterne opdateres med ændringer der vedrører medlemskab af Dansk Skytte union.

Udkast til vedtægter kan rekvireres ved formanden.

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
Formand, på valg er Claus Lauritsen
Sekretær Per Serve
Rasmus Holmskov
Simon Rekvad
Christian Dinsen

7. Valg af 2. bestyrelses suppleanter
På valg er: Gitte Pedersen og Michael Markussen

8. Valg af 2. revisorer og 1. revisorsuppleant
På valg er:
Kurt Løve Kølle
Kenneth Banke Jørgensen
Suplant:
Rudi Willads Pedersen

9. Eventuelt.