Svendborg Jagtforening
Generalforsamling 2025
onsdag 19. marts kl. 18.30

Generalforsamlingen afholdes på Svendborg Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, 19. marts kl. 18.30

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.
v. Claus Lauritsen
Uddeling af Carl Larsen prisen

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Ved Jane Skovgaard

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag fremlægges

5. Indkomne forslag.
Ved formanden

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
Næstformand Jørgen Egelund
Kasserer Jane Skovgaard
Best. medlem Niels M. Lauritsen
Best medlem Claus Damkjær

7. Valg af 2. bestyrelsessuppleanter
På valg er: Michael Markussen og Michael Petersen(Maleren)

8. Valg af 2. revisorer og 1. revisorsuppleant
På valg er:
Kenneth Banke Jørgensen og Rudi Willads Pedersen

Suplant:
Casper Fink

9. Eventuelt.