Formål:

Kursus til Haglskydeprøven er at forberede aspiranten til at kunne aflægge og
bestå den af Naturstyrelsen indførte, obligatoriske haglskydeprøve, som giver adgang til at gå på jagt med et haglskydevåben.

Indhold:

Undervisningens indhold er tilrettelagt, så den tilgodeser de af Naturstyrelsen
fastsatte instrukser og krav, som skal være opfyldt for, at haglskydeprøven kan godkendes som bestået.

Følgende elementer indgår:

– Almindelige bestemmelser (teori)

– Inden prøven – tilmelding, dokumentation m.m. (teori)

– Haglskydeprøven inden den praktiske del af prøven påbegyndes (teori)

– Våbenbehandling (praktik)

– Skydning til bevægeligt mål (praktik)

Du behøver ikke være medlem af Svendborg Jagtforening – men du er selvfølgelig velkommen til at blive det!

Nyt kursus ikke planlagt pt.


Kontakt Christian Dinsen på tlf. 40 36 99 60
Eller Claus Lauritsen tlf: 40295553
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53

Pris for deltagelse.

200,-,- DKK

Pr. deltager

Egne jagttegnskursister, der har fulgt kurset i Svendborg Jagtforening deltager gratis. Dog skal der betales for bane og patroner.