Kursus Haglskydeprøven

Formål:

Formålet med Modul 2 – Haglskydeprøven er at forberede aspiranten til at kunne aflægge og
bestå den af Naturstyrelsen indførte, obligatoriske haglskydeprøve, som giver adgang til at gå på jagt med et haglskydevåben.

Indhold:

Undervisningens indhold på Modul 2 er tilrettelagt, så den tilgodeser de af Naturstyrelsen
fastsatte instrukser og krav, som skal være opfyldt for, at haglskydeprøven kan godkendes som bestået.

Følgende elementer indgår i Modul 2:

– Almindelige bestemmelser (teori)

– Inden prøven – tilmelding, dokumentation m.m. (teori)

– Haglskydeprøven inden den praktiske del af prøven påbegyndes (teori)

– Våbenbehandling (praktik)

– Skydning til bevægeligt mål (praktik)

Du behøver ikke være medlem af Svendborg Jagtforening – men du er selvfølgelig velkommen til at blive det!

Nyt kursus ikke planlagt pt.


Kontakt Christian Dinsen på tlf. 40 36 99 60
Eller Claus Lauritsen tlf: 40295553
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53

Pris for deltagelse.

200,-,- DKK

Pr. deltager

Egne jagttegnskursister, der har fulgt kurset i Svendborg Jagtforening deltager gratis.