Svendborg Jagtforening
Generalforsamling 2023
Torsdag 16. marts kl. 19.30

Generalforsamlingen afholdes på Svendborg Skyttecenter, Bodøvej 22, 5700 Svendborg.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling, 16. marts kl. 19.30

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens/formandens beretning.
v. Claus Lauritsen
Uddeling af Carl Larsen prisen

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Ved Rasmus Holmskov

4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag fremlægges

5. Indkomne forslag.
Ved formanden

6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
Næstformand Jørgen Egelund
Kasserer Rasmus Holmskov
Best. medlem Niels M. Lauritsen
Best medlem Claus Damkjær

7. Valg af 2. bestyrelsessuppleanter
På valg er: Jane skovgård og Nicolai Mølgaard

8. Valg af 2. revisorer og 1. revisorsuppleant
På valg er:
Kurt Løve Kølle
Kenneth Banke Jørgensen

Suplant:
Carsten Hansen

9. Eventuelt.


.