Svendborg jagtforeningIndkaldelse til ordinær generalforsamling mandag 20. marts kl. 19. 2017.

På Rødskebølle Skyttecenter Bodøvej 22, 5700 Svendborg

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Revideret regnskab 2016
4. Fastsættelse af kontingent for 2018
5. Indkomne forslag: Nye vedtægter udkast
6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
På valg er:

Næstformand Per Serve

Kasserer Simon Rekvad

John Rasmussen

Morten Lassen Petersen

7. Valg af 2. suppleanter til bestyrelsen.

Niels Lauritsen og Haukur Gudjonsson

8. Valg af 2. revisorer.

Torben Jensen

Svenne Nielsen

9. Valg af 1. revisor suppleant

10. Eventuelt
Uddeling af Carl Larsen prisen

Referat Generalforsamling 2017
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53