Svendborg Jagtforening
Generalforsamling lørdag 24. marts 2018
kl. 09 på Rødskebølle Skyttecenter.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling lørdag 24. marts 2018

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
Uddeling af Carl Larsen prisen
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Ved Jørgen Egelund Jensen
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag fremlægges
5. Indkomne forslag.
Ved formanden
6. Valg i henhold til § 6, stk. 2 og 3.
Formand, på valg er Claus Lauritsen
Sekretær Haukur Gudjohnson
Fredrik Rebling Nielsen
Simon Rekvad
Christian Dinsen

7. Valg af 2. bestyrelsessuppleanter
På valg er: Niels Lauritsen og Tom Hasselbalch

8. Valg af 2. revisorer og 1. revisorsuppleant
På valg er:
Kurt Løve Kølle
Kenneth Banke Jørgensen
Suplant:
Henrik Foged Henriksen
9. Eventuelt.


Der er gratis riffelskydning for medlemmerne efter generalforsamlingen.
Spørgsmål vdr. arrangement til Claus Lauritsen på 40 29 55 53